பாதியில் நின்ற சிம்புவின் படம்.. இயக்குனர் எடுத்த அதிரடி முடிவு..!