தன் பெயரையே மாற்றிய நடிகர் ஜீவா புது பெயர் இது தான்..!