ஒரே ஊர்ல இருந்தும் இப்படியொரு சோதனை – வருத்தப்படும் தனுஷின் சகோதரி..!