எப்படி தப்பிக்கலாம்? – அஜித் சொல்லும் விழிப்புணர்வு..!