எட்டு மாசம் முன்பே வைரஸ் குறித்து கணித்துச் சொன்ன சிறுவன்..!