இயக்குனர் பாலா, பாரதிராஜாவுக்கு போட்டியா? ‘குற்றபரம்பரை’ நாவலை படிக்கும் மற்றொரு இயக்குனர்..!