அவரை பற்றி மட்டும் கேள்வி கேக்காதீங்க நான் அழுதிடுவேன்! - Actor Dhamu Emotional Speech