அது நான் இல்ல.., நம்பாதீங்க.. – நடிகை பாவனா விளக்கம்..!